Hirdetés – Advent 4. vasárnapján és karácsonykor

1. A plébánia vezetősége, hálás szívvel köszöni mindazoknak a szolgálatát, akik bármilyen formában hozzájárultak a templomaink ünnepi felkészítéséhez. Köszönjük a sekrestyéseknek, virágdíszítőknek, a takarítást vállalóknak, a ministráns közösségből Mayer Péternek, Majer Dánielnek, Papp Benedeknek, hogy a fenyőfákat felállították. Bukta Mihálynak és Kiss Tibornak, hogy önként vállalva beállította a hangosító rendszert. Isten fizesse meg szolgálatukat!

 

2. A karácsonyi miserendet és az urnatemető nyitvatarását megtalálhatják a plébánia honlapján, Facebook oldalán, illetve a hirdetőtáblákon.

 

3. December 22-én megérkezett az új szembemiséző oltár és az új ambó.

Az oltár Travertin Yellow mészkőből (a főoltár tabernákulum része is ebből készült), az ambó Tardosi márványból lett faragva. (A templommal egyidős keresztelő kút is tardosi márványból van). Az ambón a négy evangélista szimbóluma látható. Az oltár felépítése előtt - karácsonyi ajándékul -a kivitelező Erdős Gránit Kft csodálatosan felújította a szentély márvány padlóját. Hálás köszönet érte!

Az új oltáron először december 24-én lesz bemutatva a legszentebb áldozat. Felszentelése később várható.

 

4. Plébániánk vezető lelkipásztora, képviselő-testülete és munkatársai, Istentől áldott, Krisztus Urunk születésén örvendező Szent Karácsonyt kíván minden Kedves Testvérünknek!