Hirdetés - nagyböjt 3. vasárnap

1. Nagyböjt péntekjein, 17 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a Szent Kereszt templomban. Elmélkedjük át, imádkozzuk minél többen Krisztus Urunk szenvedésének állomásait.

 

2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez országos szinten. Lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához.

Ezt megtehetik a vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig. Adományaikat, kérjük a sekrestyékben adják le.

 

3. Plébániánk nagyböjti Triduuma, március 12-13-14-én lesznek este fél 7-kor a Szent Kereszt templomban. A szentmiséket bemutatja és a lelkigyakorlatos elmélkedéseket mondja, Szász Csaba atya a Krisztus Légiója Kongregáció papja.

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy ezeken a napokon csak a meghirdetett időpontokban lesznek szentmisék!

 

4. Idén lesz egyházközségi hittantábor. Időpontja: július 02 – 08., helyszíne, Orfű. Jelentkezhetnek ministránsok, hittanosok, de szeretettel várjuk a világi erkölcstant hallgató gyerekeket is 5. osztálytól. Részletek az ismert elektronikus felületeken, a faliújságra kihelyezett plakáton. Jelentkezési lap a sekrestyékben is kérhető. További kérdésekkel Vén Attila hitoktatóhoz is fordulhatnak.

 

5. Március 5-től szentségimádási iskola indul 18.15 órától a Rákoscsabai Szent Erzsébet templomban. Mit tegyek az Oltáriszentség előtt? Mit kezdjek a csenddel? Hogyan hallhatom meg Isten hangját? Szentmisével, Fábry Kornél atya tanításával és rövid szentségimádással május 28-ig minden hétfőn. Mindenkinek, aki szeretné kapcsolatát elmélyíteni Jézussal. Részletek a kihelyezett plakáton és honlapunkon.