Hirdetés – Nagyböjt harmadik vasárnapja

1.     Nagyböjt péntekjein, 17 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a Szent Kereszt templomban. Elmélkedjük át, imádkozzuk minél többen Krisztus Urunk szenvedésének állomásait.

 

2.     Húsvét közeledtével, tartós élelmiszer gyűjtést tartunk plébániánkon, gondolva rászoruló testvéreinkre. Adományaikat leadhatják a április 14-ig, Virágvasárnapig, a hétköznapi, illetve a vasárnapi szentmisék elött vagy után.

 

3.  Jövőhéten, Nagyböjt 4. vasárnapján, ismét gitáros szentmise lesz. A zenei szolgálatot, plébániánk ifjúsági zenekara látja el.

 

4.     Plébániánk, nagyböjti triduumot hirdet a Szent Kereszt templomban, április 8, 9, 10-én este fél 7-től. A szentmisét bemutatja és a lelkigyakorlatos elmélkedéseket mondja, Marton Zsolt atya, a Központi Papnevelő Intézet rektora.

 

 5.     Szeretettel hirdetjük, nyári, egyházközségi hittantáborunkat. Időpontja: július 08 – 14., helyszíne, Dunapataj – Szelidi tó. Jelentkezhetnek ministránsok, hittanosok, de szeretettel várjuk a világi erkölcstant hallgató gyerekeket is 5. osztálytól. Részletek az ismert elektronikus felületeken és a hirdetőtáblákán olvashatóak. Jelentkezési lap a sekrestyékben kérhető. További kérdésekkel Vén Attila hitoktatóhoz fordulhatnak.