Keresztúti ájtatosság a nagyböjti időszakban

Szeretettel hirdetjük, hogy a nagyböjti időszakban, minden pénteken 17 óra 15-től keresztutat végzünk.

Az első és a nagypénteki keresztút kivételével, közösségeink olvassák, imádkozzák a stációkhoz kapcsolódó elmélkedéseket, imákat.

Február 23-án, a ministráns közösség vezeti, felajánlva a papi - és szerzetesi hivatásokért, közösségünk kispapjáért.

Március 1-n, plébániánk kórusa vezeti a keresztutat.

Március 8-án, ifiközösségünk tagjai olvassák az elmélkedéseket.

Március 15-n a családok imádkozzák a keresztutat.

Mind a négy alkalommal lesz lehetőség a szentgyónás elvégzésére.