Meghívó családkongresszusra

Kedves házaspárok és családok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!

 

Örüljetek és ujjongjatok – a szentebb családokért

XXVI. CSALÁDKONGRESSZUSUNKON,
amely 2019. november 7-től 9-ig lesz Máriabesnyőn,
a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban
(2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.).

Egyre több fórumon hangoztatják a család- és istenellenes erők a maguk közhelyeit, gyalázva és ócsárolva a keresztény házasság- és családeszményt, ugyanakkor sokan készülnek boldog örömmel szívükben a házasságkötésre, óvják házasságukat megküzdött hűséggel és élnek egyre boldogabb családi életet. Nekik szól Jézus szava: „Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben.” (Mt. 5,11-12a) „Mert kiválasztott minket őbenne a világ teremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte szeretetben.” (Ef 1,4)

A XXVI. Családkongresszuson arról elmélkedünk közösen, hogy miként juthatunk előre az életszentségre vezető úton, hogy hogyan tehetjük családjainkat egyre szentebb családokká.


Mellékeljük a Kongresszus programját, jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, vagy az elektronikus jelentkezési felületen keresztül lehet.

Jelentkezési határidő 2019. nov. 2.Bíró László tábori püspök,

a MKPK Családbizottsága és
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

 

Meghívó a 26. családkongresszusra

Jelentkezési lap

A családkongresszus programja