Szent Kereszt templom állagmegóvása

Krisztusban szeretett Testvéreink!


A folyamatos esőzések következtében, valamint a templom megfelelő lábazatszigetelése hiányában sürgősen szükségessé vált a Szent Kereszt Felmagasztalása Templom állagmegóvása és felújítása. Tiszteleteljes kérésünk, hogy lehetőségeik figyelembevételével támogassák a most megkezdett munkálatokat.
A templom lábazata folyamatosan nedvesedik, hullik a belső és a külső vakolat. Ez az állagromlás sajnálatos módon olyannyira felgyorsult, hogy a szentély festményei is elkezdtek peregni. Annak érdekében, hogy az állagmegóvást és a felújítást Plébániánk mihamarabb el tudja kezdeni, példátlan összefogásra buzdítjuk a kedves Testvéreinket. Kérünk mindenkit, hogy minél szélesebb körben terjesszék kérésünket. A Szent Kereszt FelmagasztalásaTemplom a MI TEMPLOMUNK! ŐSEINK, SZÜLEINK, NAGYSZÜLEINK
HAGYATÉKA! Őrizzük és óvjuk közösségünkért és utódainkért, de legfőképpen Isten dicsőségére.
Kegyes adományaikkal többféle módon is támogathatják a sürgető munkálatok megkezdését:

  • Banki átutalással a Plébánia OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára: 11717009-20041456 ;
  • A Szent Kereszt Felmagasztalása Templom és a Szent Pál Templom bejáratánál az újságos asztalon kihelyezett csekken történő befizetéssel,
  • személyesen a sekrestyékben a szentmiséket követően,
  • továbbá irodánkban a nyitvatartási időben.

A közlemény minden esetben: „Adomány Szt Ker. Templom”.


Nagylelkű adományaikat őszinte Tisztelettel és szeretettel köszönjük!